Kurser

Inge Rasch

Kursus i selvindsigt

Vi ønsker alle at finde et sted inde i os selv, hvor der er fred. Hvor vi er glade, afslappede og tilfredse. For at finde fred i os selv, må vi nogle gange begynde med at se på, hvad der stiller sig i vejen for at mærke den indre frihed. Meditation er et middel til selvudvikling, hvor du lærer at lytte indad, blive stille, opmærksom, nærværende og vågen. Gennem meditation og øvelser bliver du gradvis opmærksom på dine indre mønstre og vaner. Du lærer at kontrollere dine tanker, så dine tanker ikke styrer dig. Du opnår en større klarhed i dit sind og bliver mindre forstyrret af dine emotioner. Herved opbygger du en dybereliggende kontakt til dine kvaliteter og tager din styrke til dig. Du øger din bevidsthed og får en bredere og dybere forståelse af dig selv og dine omgivelser. Livet bliver rigere på fylde og kvalitet.

 

Kurset foregår over én dag fra 10-16.

Vi mødes cirka hver tredje måned. I den mellemliggende periode skal du arbejde med de øvelser og meditationer, du har lært på kurset, samt nedskrive dine oplevelser og drømme.

Prisen er 900 kroner (inklusiv kaffe, te og kage)

Ring for flere informationer.

 

 

 

Psykologisk helhedsuddannelse

En treårig efteruddannelse med fokus på at skabe balance mellem følelser, tanker og kroppen. Du opnår en dybere centrering og bedre forståelse af dig selv. Hvis du kan etablere en medfølelse i dig selv, har du bedre forudsætninger for at hjælpe andre. Den fornemste opgave er at indse tankernes illusion. Intet er vedvarende - alting forandrer sig.

 

Uddannelsen består af en teoretisk del, hvor psykodynamiske teorier, mindfulness og kommunikationsteorier bliver gennemgået.

Dernæst er der et personligt udviklingsforløb, hvori et grundig bearbejdning af fortiden indgår for at skabe frihed til at være sig selv i nuet. Mønstre fra fortiden, der påvirker hverdag og arbejdsliv på en uhensigtsmæssig måde, skal forandres. Det er en proces, der bringer dig ind i dine kvalitetslag, så du kan kommunikere med andre ud fra en følelsesmæssig dybde i dig selv. Du udvikler din indre visdom og ubetingede kærlighed til dig selv og til andre.

Ydermere fokuserer vi på den professionelle samtale. Her er temaer som overføring, modoverføring og modstand centrale fokusområder. Vi kigger på retningslinjer og rammer for den professionelle samtale. Det sker via gruppeøvelser med en terapeut, en klient og en observatør, der efterfølgende evalueres.

Efterfølgende er det tid til supervision, hvor vi både kigger på den personlige udvikling samt det faglige arbejde med klienter, patienter og kolleger.

Afslutningsvis er der en øvelsesdel, hvor fordybelsen i forståelsen af dig selv bliver grundlagt gennem mindfulness-, meditations-, psykiske- og kropslige øvelser.

 

Uddannelsen strækker sig over tre år med seks weekender om året.

Lørdage og søndag fra 10-16.

Prisen er 1.800 kroner pr. weekend (inklusiv kaffe, te og kage).

Efter endt uddannelse udstedes et kursusdiplom.

Uddannelsen er RAB-godkendt. Se her.

Ring for flere informationer.

 

 

 

Parforholdet i vækst

Der er to muligheder i et parforhold. I et godt parforhold kan man berige hinanden, udvikle sig og udvikle sig sammen, hvor man kan komplimentere hinanden i en form for vækstzone, der kan gavne parforholdet, men også brede sig videre til børn, venner, arbejdskolleger og så videre. Parforholdet bliver en base, hvor man kan hente energi, ro og inspiration til at udforske, hvad der er uden for parforholdet samt blive klogere på sig selv.

 

Den anden mulighed er, at parforholdet bliver en praktisk foranstaltning, hvor man er fælles om økonomi og børn, men ellers passer sig selv og lever en slags parallelle liv. Her blander man sig ikke i den andens liv. I længden bliver det utilfredsstillende for begge parter, fordi de ressourcer, der er i parforholdet, bliver formindskede, og man nyder ikke glæde af hinandens kvaliteter.

 

Ønsker man en dybere kontakt med sin partner, er man nødt til at vise sin egen sårbarhed og være indstillet på åbent at gå i dialog med sin partner om de vanskeligheder, der eksisterer i parforholdet. Det, der er styrken ved at arbejde meditativt med sit parforhold, er, at man bliver opmærksom på sine egne og partnerens kvaliteter, så man ikke hænger fast i de vanskeligheder, der måtte være i forholdet. Man får øjnene op for, hvor meget man kan give hinanden, og hvor meget man kan støtte hinanden. En dybere følelsesmæssig kontakt med sig selv og sin partner vil medføre en konfrontation med de sider af sig selv, der holder ens vækst tilbage. Parforholdet kan komme til at virke som et spejl, hvor man tydeligt kommer til at se sig selv og sin partner.

 

På kurset vil vi arbejde med energiøvelser og temaer, der både indbefatter forholdet til sig selv og sin partner, så man bliver fortrolig med sit eget energisystem og den energiudveksling, der hele tiden finder sted i forhold til partneren - enten bevidst eller ubevidst. Der vil være øvelser, der træner i at arbejde med problemområder, og øvelser og meditationer, der peger ud over de vanskeligheder, der måtte være. Målet vil være at arbejde hen imod en større grad af hjertekontakt og udveksling på dybere, følelsesmæssige niveauer. På kurset vil hvert par arbejde sammen og samtidig have mulighed for at dele indsigt og oplevelser med de øvrige kursister for at bibringe en større forståelse af hele parforholdets mystik og muligheder. Kurset bygger på de erfaringer, vi selv som par har opbygget gennem 30 års intenst arbejde med os selv og som par.

 

Kurset strækker sig over fire weekender.

Lørdage og søndage fra 10-16.

Prisen er 3.600 kroner pr. weekend (inklusiv kaffe, te og kage).

Ring for flere informationer.

Næste kursus begynder 21.-22. juni 2014.

 

Inge Rasch • Forsythiavej 5 • 6950 • Ringkøbing • 97 32 62 60 • raschinge@gmail.com